PROJE

Alzheimer hafıza, düşünce ve davranış sorunlarına neden olan önemli bir hastalıktır. Bu hastalıktaki en büyük risk faktörü yaştır ve yaşlanma kaçınılmazdır.

2015 yılında dünya genelinde demansla yaşayan 46.8 milyon insan vardı ve bu sayının 2050’de 131.5 milyona ulaşması bekleniyor.

Alzheimer hastaları, bakıcılar ya da aile üyeleri tarafından sağlanacak yoğun bir bakıma ihtiyaç duymaktadır. Hastanın bakımı ile ilgilenen aile üyelerinin stres ve depresyon seviyeleri artarken, hayat kaliteleri düşmektedir.

Projenin hedefi hastalara rahat ve saygın bir hayat sağlamak ve hasta yakınlarının da bu süreçte yaşam kalitelerini arttırmaktır. Bunun yanında aile üyelerinin Alzheimer ve diğer demans  hastalıkları hakkındaki bilgi düzeylerini ve hastaların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamak üzere bakım becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.