AMAÇLAR

Alzheimer ve diğer demans hastalarının (AD) ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yaklaşımlar geliştirmek,

Alzheimerlı hastaların bakımı  ve bakıcılarının yükünü hafifletmek için daha iyi stratejiler geliştirmek,

Alzheimerlı hastaların bakıcılarının yaşam kalitesini yükseltmek,

Yetişkin eğitiminin, sağlık hizmetleri bağlamında daha etkin bir şekilde nasıl geliştirilebileceğini göstermek,

Farklı AB ülkelerindeki farklı yaklaşımları analiz ederek bu bulguları ihtiyaç duyulan yerde kullanmak.

Aile bakıcılarının kendilerini toplumdan soyutlamamalarını, kendilerini bakıcı olarak tanımalarını ve dijital okur yazarlıklarını geliştirmelerini sağlamak,

Halk eğitiminde yetişkin eğitiminin nasıl daha etkin bir şekilde geliştirilebileceğini göstermek.